Ergenlik dönemi psikolojisi

Ergenlik dönemi psikolojisi

Çocuklarımızı anlamak ve onlarla ilgili doğru varsayımlarda bulunmak zorundayız. Farkında olmamız gereken ergenlin döneminde yaşanan sorunların bizim ergenlik dönemimizde yaşadıklarımızla bağlantılı ama tamamen farklı olduğunu görmek. Çünkü insanlar birbirleri ile olan iletişimlerinde önceliği kendi duygularına verirler, ergenlerle iletişimde önceliği onların kendilerini  nasıl hissettiğine vermemiz gerekir.

Empati yapmak büyüklerin işidir!

Bugünün gençlerinin omuzlarında çok fazla yük var, sınav sistemi gençlerin birbirleri ile yarışıyor durumda olmasını ve bunun psikolojik olarak ağırlaşmasından kaçamıyor olması biz büyüklerin daha anlayışlı olması gerektiğini doğuruyor.

Aileniz için yapabileceklerinizin sınırları olmasın, her aile bireyinin psikolojisi ile yakından ilgilenin. Göreceksiniz ki diğer bireylerle ilgilendiğiniz ölçüde onlar da sizinle ilgilenecektir.

Aile sinerjisini koruyun

Ergenlik döneminin getirdikleriyle psikolojisini yönetemeyen, mutsuz amaçsız hisseden gençler sevgiyle toparlanır. Aile sinerjisi bu anlamda gençler için önemlidir.

Gençleri anlayan, gençlik döneminde yaşadığı sorunları unutmayan ebeveynler mutlu çocuklar yetiştirir.