Evli erkeklerin intihar etme oranları yüksek

Evli erkeklerin intihar etme oranları yüksek

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki evli erkeklerin intihar etme oranları tüm dünya geneline baktığımızda Türkiye için çok daha yüksek. Bunun nedenlerini araştırdığımızda ise evliliğin erkekler üzerindeki baskısından ziyade evlilikle birlikte gelen sorumlulukların, çocuk yetiştirme baskısı ve maddi külfetin erkekler için ciddi problemler haline geldiği ortada. Peki erkekler evliliği neden sorun olarak algılar, nedne mutsuz olur ve intihar eder?

Türk erkeği bunalıma girip intihar eder mi?

İstatistiklerin bu yönde verdiği bilgilere güvenmek gerekiyor, erkeğin ağlamaya hakkı yoktur. Şikayet etmeye hakkı yoktur. Çıkmaza girdiğnde destek göreceği insan sayısı az ise tüm bu baskılarla erkeğin psikolojisinin nasıl düzelebileceğini düşünüyorsunuz? Kadınların maddi ve manevi destek bulması, dert yanıp çözüm arayabileceği sosyal arkadaş çevresi ve ailesi varken erkeklerin bu alternatiflere sahip olmadığını biliyor musunuz?

Maddi sorumluluklar erkeklerin intihar etmelerinde en büyük etken.