Öksürüğü Hafife Almayın!

Öksürüğü Hafife Almayın!

Çocuklarda Öksürük Çeşitleri

Çocukların en sık yakalandığı hastalık öksürük. Çocuğunuz öksürüyorsa asla hafife almayın. Altında başka hastalıklar yatıyor olabilir…

“Her çocuğun günde birkaç kez öksürmesi normaldir ama öksüren çocukların yüzde 20’sinde altta yatan başka bir hastalık bulunur” diyen Prof. Dr. Elif Dağlı, öksürük tiplerine göre hastalık olasılıklarını açıklıyor.

Çocukların en sık yaşadığı yakınmalardan biri olan öksürük, önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, her çocuğun günde birkaç kez öksürmesinin normal olduğunu, fakat öksüren çocukların yüzde 20’sinde altta yatan başka bir hastalığın bulunduğunu belirterek çocuklarda öksürük sorunuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Üç haftadan fazla süren öksürüğe ‘kronik veya inatçı öksürük‘ denir. Mutlaka astım, geniz arkası akıntı, mide ve yemek borusu rahatsızlıkları, sigara dumanına maruziyetin araştırılması gerekir.

Öksürük gerçekte her gün solunumla akciğerlere alınan tozların, taneciklerin ve mikropların tekrar dışarı atılması için vücudun kullandığı bir korunma mekanizmasıdır. Her çocuğun günde birkaç kez öksürmesi normaldir ve aileyi telaşlandırmamalıdır. Çoğu çocukta viral üst solunum yolu enfeksiyonu arkasından öksürük başlayabilir.

Çocukların bir yılda 6‐8 kez böyle enfeksiyonlar geçirdiği ve enfeksiyon sırasında da günde 140 kez öksürebildiği bilinir. Öksüren çocukların yüzde 20’sinde altta yatan başka bir hastalık bulunmakta olup, yüzde 9’unda alerji, yüzde 6’sında astım, yüzde 3’ünde bronşit, yüzde 2’sinde sinüzit saptanır.

Öksürükten Ne Zaman Korkmalıyız?

Ana havayolunun, gırtlağın veya ses tellerinin şişmesi ile çocukta köpek havlama sesine benzer bir öksürük oluşur. Tıpta bu şişme, nedeni ne olursa olsun ‘krup‘ olarak isimlendirilir. Bu şişlik larenjit gibi virüs enfeksiyonları veya alerji nedeniyle oluşabilir. Çocuğun öksürüğü köpek havlama sesine benzer, şişen nefes borusundan içeri hava alma zorlaşır. Şiddetli olduğunda hayatı tehdit edebilir.

Boğmaca öksürüğü ise boğmaca enfeksiyonu veya astım sırasında görülen, nöbet halinde gelen, nefes almaya fırsat vermeyen, öksürük bitiminde uzun bir iç çekme ile soluk aldıran, bazen kusturan bir öksürüktür. Düzenli aşılama programları nedeniyle çok nadir görülen boğmacadan çok astımı düşündürmelidir.

Öksürüğün Süresi Önemli!

Çocukların çoğunda öksürük viral üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra 10‐15 gün sürer ve geçer. Bazen çocukların nefes borusuna yabancı bir madde kaçırması ile ani boğucu bir öksürük olur. Eğer bir gıda veya oyuncak parçası elindeyken, böyle bir durum olmuşsa hekime başvurulmalıdır.

Kronik veya inatçı öksürük, üç haftadan fazla süren öksürüğe denir ve mutlaka astım, geniz arkası akıntı, mide ve yemek borusu rahatsızlıkları, sigara dumanına maruziyetin araştırılması gerekir.

Psikolojik Öksürük

Kuru, tekrarlayan, inatçı, patlar tarzda, hapşırık sesini andıran ve gece kaybolan öksürüklerde psikojenik nedenler akla gelmelidir. Ailenin bu öksürüğü çocuğun bilerek yaptığını asla düşünmemesi gerekir. Nasıl ruhsal sıkıntılar mide rahatsızlıklarına neden olursa, çocuklarda okul veya aile sorunları, çözemedikleri iç çatışmalar bu tip istemsiz inatçı öksürüğe neden olabilir. Diğer öksürük yapan hastalıkların olmadığı kanıtlandıktan sonra çocuğun psikolojik durumu sorgulanmalıdır.

Psikojenik öksürük grubuna giren Gilles de la Tourette sendromu ise vokal (sesli) hastalığıdır. 18 yaşından önce ortaya çıkan bu sinir sistemi hastalığında belirtiler kol, bacak, yüz tikleri olabileceği gibi boğaz temizlemek, bağırmak, inlemek veya köpek havlamasına benzeyen tarzda çok gürültülü öksürmek gibi ses tikleri de olabilir.

Tourette sendromu olan çocuklar gürültülü öksürükleriyle okulda derslerin devamını bozdukları için çoğu kez sınıftan çıkarılırlar ama bu çocuklar gece tek ses çıkarmadan uyurlar. Ses tikleri obsesif‐ kompulsif davranış, dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü ile birlikte de görülebilir. Tourette sendromu olan çocuklar yanlışlıkla astım, geniz akıntısı, enfeksiyon tedavileri alabilirler.