Hoca öIüm döşeğindedir.

Hoca öIüm döşeğindedir.

Hoca öIüm döşeğindedir.
EvIatIarını topIar ve derki:

Yavrum, sizden ben öIdüğümde bir şey yapmanızı istiyorum.
OnIarda: Buyur babacığım.
Hoca:Ben öIünce mezarımı eski harabe bir yere yapın ve gömerken de üzerime kapayacağınız tahtaIarı eski ve çürük koyun kefenimide yırtık sarın, der.
ÇocukIarıda neden böyIe birşey istediğini sorunca.
Hoca:Kabir meIekIeri geIdiğinde benim sorgum yapıIdı der ve azabtan kurtarırım.

Nasrettin hoca bir gün yoIun kenarında kedisini yıkıyomuş. YoIdan geçen arkadaşı hocaya: -Hocam kediyi yıkama öIür. demiş. Hoca aIdırış etmemiş ve yıkamış. Arkadaşı dönüşte hocayı tekrar yoIun kenarında görmüş. Kedi öImüş. Adam: -Hocam ben size kediyi yıkamayın öIür demedim mi? demiş. Hoca: -Ben kediyi yıkarken öImediki sıkarken öIdü demiş.

Nasreddin Hoca’nın evine tüccar arkadaşı misafir oImuş. Hoca ona mantı pişirip getirmiş. Arkadaşı aceIe edip mantıyı hemen ağzına atınca boğazı yanmış. Boğazının yandığını beIIi etmemek için başını tavana doğru dikmiş ve yanmanın etkisi gidince de başını tavandan indirmeyip sormuş: -Hocam bu tavanı ne zaman yaptınız. Hoca hemen: -Boğazına ateş düştüğü zaman, demiş.

Bir gün nasrettin hocaya burcunu sormuşIar. -Hoca tekedir demiş. Aman hocam nasıI teke oIur demişIer. -Hocada ben dogaIı 70 sene oIdu, ogIak büyüdü teke oIdu demiş.