Aşkı Bir Hastalık Gibi Yaşamayın!

Aşkı Bir Hastalık Gibi Yaşamayın!

Aşk Bir Hastalık mıdır?

Aşk insanın ayaklarını yerden kesen bir duygu. Fakat bazı insanlar aşkı hastalık derecesinde yaşar ve aşık olduktan sonra değişik karakterlere bürünür. Uzmanlara göre bu insanların tedavi olması gerekmektedir. Çünkü aşkı yaşayış şekilleri bir takıntıya dönüşebilir.

Siz de bu aşık tiplerinden biri olabilir misiniz? Aşk hayatınızın bir çıkmazı haline dönüşüyorsa bu yazımızı mutlaka okuyun.

Şüpheci Aşık

 • Çok kıskançtır, sudan sebeplerle aldatıldığı şüphesine kapılır, zihni hep ihanete uğrayacağı düşüncesiyle meşguldür.
 • Ketumdur, kendini kolay kolay açmaz, duygu ve düşüncelerini paylaşmaz.
 • Söylenenlerin ve görünenlerin arkasında başka şeyler olduğunu düşünür.
 • Çok alıngandır, çabuk kırılır, sinirlenir, gücenir.
 • Kindardır, yapılanı kolay kolay unutmaz.
 • Mizah duygusu zayıftır, şakadan anlamaz.

Yalancı Aşık

 • Toplum kurallarına uymaz, kanunla başı derde girer.
 • Kendi çıkarları ve zevki için insanları kandırmakta sakınca görmez.
 • Takma ad kullanabilir. İsteklerinin hemen olmasını ister. Beklentilerini erteleyemez. Uzun vadeli plan yapamaz. Kız kaçıranlar, kadın dövenler genellikle bunlar arasından çıkar.
 • Belli bir işte uzun vadeli barınamaz. Mali yükümlülüklerini yerine getirmez.
 • Pişmanlık duygusu yaşamaz. Başka birine zarar verdiyse, birini incittiyse, ya bunu önemsemez ya da haklı gerekçeleri olduğunu düşünür.

Kendine Aşık Olan Aşık

 • Çok önemli biri olduğunu düşünür. Başarı ve yeteneklerini abartır. Yeterli başarı ortaya koyamadığı halde üstün biri olduğunun kabul edilmesini bekler.
 • Zihni sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya ideal aşk hayalleriyle meşguldür.
 • Özel ve biricik olduğuna, sadece başka özel veya statü sahibi kişiler tarafından anlaşılabileceğine veya bu kişilerle birlikte olması gerektiğine inanır.
 • Aşırı beğenilme ve takdir edilme ihtiyacı içindedir.
 • İmtiyazlı olduğu inancındadır. Kendisine özellikle iyi davranılmalı, beklentileri kayıtsız şartsız karşılanmalıdır.
 • İnsanları sömürür, kendi çıkarları için başkalarını kullanmaktan çekinmez.
 • Başkalarının duygu ve ihtiyaçlarını anlamaz, anlama çabası da göstermez.
 • Başkalarını kıskanır, ama başkalarının kendisini kıskandığını düşünür.
 • Kibirli ve kendini beğenmiştir, insanları küçümser.

Oyuncu Aşık

 • İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsızdır.
 • Cinselliğini ön plana çıkarır, baştan çıkarıcı ve tahrik edici davranır.
 • Duyguları yüzeyseldir, sığdır, hızla değişir.
 • Dikkat çekmek için dış görünüşünü kullanır.
 • Üslubunda ayrıntılara yer vermez. Anlattıklarında dış görünüşler hakimdir.
 • Hal ve hareketleri abartılıdır. Oynuyormuş hissi uyandırır.
 • Telkine müsaittir. İnsanlar ve şartlar kendisini kolayca etkiler.
 • İlişkilerin olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünür.

İstikrarsız Aşık

 • Gerçek veya hayali terk edilme tehlikesine uğramamak için müthiş çaba harcar.
 • İnsanlarla ilişkileri yoğun, aşkları tutkuludur. Ama istikrarsızdır. Bir gün sevdiğine aşırı değer verir, ertesi gün yerin dibine batırır.
 • Düşünmeden ani hareketleri vardır. Aşırı para harcayabilir, beklenmedik anda beklenmedik kişilerle seks yapabilir, madde kullanabilir, bazen çok yemek yiyebilir.
 • İntihar düşünceleri, davranışları ve tehditleri sıktır. Kendi kendisine zarar verebilir.
 • Duyguları istikrarsız, hatta fırtınalıdır. Şiddetli huzursuzluk, gerginlik dönemleri yaşayabilir.
 • Müzmin boşluk duygusu içindedir.
 • Uygunsuz ve şiddetli öfkeye kapılabilir. Sinirini kontrol edemez.
 • Stres durumunda hastalık derecesinde şüpheci olabilir.

Bağımlı Aşık

 • Günlük kararlarını bile başkalarına danışmadan, bol miktarda nasihat ve güvence almadan veremez.
 • Hayatının önemli alanlarına ait sorumlulukları başkalarının yüklenmesini bekler.
 • Destek ve onaylarını kaybetmekten korktuğu için başkalarının fikirlerine katılmadığını söyleyemez.
 • Projeleri başlatamaz, işlerini kendi başına yapamaz. Çünkü kendine güvensizdir. Aklının ve becerilerinin yetersiz olduğunu düşünür.
 • Yalnızken çok rahatsız ve çaresizdir. Çünkü kendi kendine bakamayacağından korkar.
 • Bir ilişkisi bittiğinde acilen başka bir ilişki arayışına girer. Çünkü bakım ve desteğe muhtaçtır.
 • Yalnız kalmaktan aşırı derecede korkar.

Mükemmeliyetçi, Kuralcı Aşık

 • Zihni ayrıntılarla, kurallarla, listelerle, düzenle, organizasyonla, şemalarla sürekli meşguldür. Hatta bu yüzden çoğu zaman asıl yapması gereken işi yapamaz.
 • Mükemmeliyetçidir. Hedeflediği standartlar hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği için, projelerini bir türlü bitiremez.
 • Kendisini işe ve verimli olmaya adamıştır. Eğlenceye, hobilerine, arkadaşlarına vakit ayırmaz.
 • Ahlak ve değerler konusunda çok titiz ve katıdır.
 • Eskimiş ve değersiz eşyalarını, duygusal anlamları olmasa bile atamaz.
 • Her işi kendisi yapmak ister. İnsanlar kendi kurallarına tamamen boyun eğmediği müddetçe başkalarıyla çalışmak istemez.
 • Ne kendisi ne de başkaları için para harcamaz. Para, gelecekte uğranabilecek felaketler için biriktirilmesi gereken bir şeydir.
 • İnatçıdır. Esneklikten uzaktır.

Çekingen Aşık

Bunların arasından büyük platonik aşıklar çıkar. Dolayısıyla çekingen aşık çoğu zaman karşımızdaki kişi veya bizi terk eden sevgili değil, tanımadığımız gizli hayranımızdır. Ancak, bazıları bir şekilde sevgili edinebilirler. Bu kişilerin özellikleri şunlardır:

 • Eleştirilme, kabul görmeme, reddedilme korkusu büyüktür. Bu yüzden başka insanlarla yoğun temas gerektiren işlere girmez.
 • Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla temasa geçmez.
 • Utanma veya alay edilme korkusuyla yakın ilişkilerin içinde bile rahat değildir.
 • Toplumsal ortamlarda eleştirilme veya reddedilme korkusu zihnini sürekli meşgul eder.
 • Yeni ortamlarda ve yeni tanıdıkları kişilerle beraberken rahatsızdır. Çünkü kendisini yetersiz hisseder.
 • Kendisini sosyal açıdan noksan görür. Kişiliğinde çekici bir taraf bulunmadığını, başkalarından aşağı olduğunu düşünür.