Vertigo nedir?

Vertigo nedir?

Vertigo

Vertigo bir diğer ismiyle meniere sendromu en basit anlatımıyla kulak içersindeki dengeyi sağlayan sıvı kristallerinin ani ya da belirgin şekilde yer değiştirmesiyle gerçekleşen kalıcı ya da belli ölçüde geçici bir denge hastalığı.
Kulak ameliyat edilmesi ya da en basit anlamda istenildiği zaman  müdahale edilmesi oldukça zor bir bölge. Büyük bir bölümü sıvı ve sıvıya yakın dokulardan oluştuğu için vertigo adına yapılabilecekler de oldukça sınırlı.
Vertigo sosyal hayatı ve normal hayatı oldukça sınırlayan bir hastalık. Hasta dışarıdan oldukça normal göründüğü için de karşı taraftan bir olumsuzluk gösterilmediği ve anlaşılamadığı için de oldukça anlaşılamayan bir hastalık.
Vertigo nun geçici olduğu durumlar da bile vertigo ataklarının ne zaman geleceği ve ne kadar süreceği belli olmadığı için bu hastalığı yaşayan kişinin sosyal hayatı ve sosyal hayatını cesaretle yaşama şekli bu durumdan oldukça çok etkilenmekte.
Vertigo için kullanılabilecek ilaçlar ve egzersizler tabi ki mevcut ama uzun vadede etkili olup olamayacağı da kişinin fizyolojisizyle doğrudan ortantılı.