Erkekler kadınların tamamlayıcısı mıdır?

Erkekler kadınların tamamlayıcısı mıdır?

Süregelen bir inanış veya yaşamın gerçekleri olarak da görebilirsiniz, erkekler kadınlar tamamlayıcısı olarak tanımlanırlar. Ancak modern kadın için durum değişebilir mi? Bir kadının hayatını devam ettirmesi için kendi parasını kazanıyor olması yeterli midir? Yine de bir erkeğe ihtiyaç duyabilir mi? Kadın söz konusu olduğunda erkeğin sınırlarını çizmek biraz zorlaşıyor.

Ailesine düşkün bir anne, gelecek vaad eden çocuklar, başarılı ve çalışkan bir baba. Aile kurmak için herkesin ortak hayalleri vardır, bu hayaller çoğu zaman gerçekle bağdaşamaz. Ancak kadının sesinin çok fazla çıkmıyor oluşu erkeği özgürleştirdiği için kadın erkek ilişkilerinde erkeğin tamamlayıcı olduğu kabul edilir ama kadının da erkeği tamamladığı dile getirilmez.

Herkesin birbirini ismen tanıdığı küçük semtler ile büyük şehirlerde olan yaşam farklıdır. Kadın nerede daha değerlidir?

Erkeğin tamamlayıcı rolüne daha iyi adapte olması için küçük semtler idealdir, özgür kadının yeri ise büyük şehirlerdir.