Bakışlarınızdaki mana!

Bakışlarınızdaki mana!

Gözlerinizin manalı bakması için renkli olması gerekmiyor, doğru makyajı uygulamanız yeterli. Manalı gözlere, manalı bakışlara sahip olmak için göz kaleminizi nasıl kullanacağınızı iyi bilmelisiniz. Örneğin tahmin edilenin ve uygulananın aksine göz kalemini gözün çerçevesinde değil, üst göz kapağının iç kısmına uygulamalısınız. Gözünüzün altında nasıl ki kalem çektiğiniz bir yer var, üst göz kapağınızda da aynısı var. İşte orayı kahverengi ile dolduramnız gerekekiyor.

Gözlerinizin buruna yakın bölgesinde ten rengi metalik kalemler kullanmanız gerekiyor. Gözler neden manasızlaşır biliyor musunuz? Altın oranı kaybederler de ondan. Altın oran, gözlerinizin ne çok fazla ayrık ne de çok fazla bitişik olmaması demektir. Gözlerinizin ebatının da yüzünüzün büyüklüğüne oranla ideal ölçüde olması gerekir.

Makyaj bu kusurları kusursuzluğa dönüştürme sanatıdır

Makyaj çok boya, çok kapatıcı, çok renk demek değildir. Makyaj, yüzünüzdeki altın oran bozukluğunu giderme konusunda yapabileceğiniz hileler demektir. Bu hileleri herkes yüzüne göre kendisi geliştirmelidir.

Güzelliğiniz, altın oran ile olan yakın bağınızla ilgili. Manalı gözlerin manasınının sırrı da bu altın oranda gizli!